2019-2020 KAYIT KABUL BURSLULUK SINAVI (KAMPÜS OKULLARI)
16 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ
 •  
 • 2015 YGS TÜRKİYE 1.Sİ

  BURAK ARINALP

  ÖĞRENCİMİZİ KUTLUYORUZ

 • Cambridge-ESOL'dan
  okulumuza
  başarı
  sertifikası

 • YKS SORU ÇÖZÜMÜ VİDEOLARIMIZI
  http://youtube.com/fenbilimlerikurumlari
  ADRESİNDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ.
  » YKS SORU ÇÖZÜMLERİ
  » REHBERLİK SUNUMLARI
 • FEN BİLİMLERİ OKULLARI

  Veli Android Uygulamamız

  » Duyurular
  » Mesaj Sayfası
  » ATP Sayfası
  » Ödev Sayfası
  » Yemek Sayfası
  » e-Quiz Sayfası
  » İletişim Formu
  » İletişim Adresleri

Kitap Satışı

(Anaokul - İlkokul - Ortaokul - Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Velilerimiz İçindir.)
Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin 2018-2019 eğitim öğretim yılında kullanacağı kitapların satışı http://www.beyazadam.com/fenbilimleri/ internet adresi üzerinden yapılacaktır. Okul kıyafetlerinin satışı ile ilgili okul müdürlükleriyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Fen Bilimleri Okulları Genel Müdürlüğü

Siteye Git

Soru Çözümü Videoları

YKS SORU ÇÖZÜMLERİ | REHBERLİK SUNUMLARI youtube.com/fenbilimlerikurumlari Adresinden İzleyebilirsiniz.

2019-2020 Kayıtlarımız Başlıyor...

FEN BİLİMLERİ OKULLARI

Dünyada ve ülkemizde bilişim çağının etkileri ile birlikte yaşantılarımız, alışkanlıklarımız, davranışlarımız hızla değişmekte ve gelişmektedir. Değişen, dönüşen ve gelişen dünyanın gereksinimlerine yanıt verebilecek ‘dünya insanını’ yetiştirme konusunda, eğitim kurumlarına önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklarımızın bilincinde yeni dünyanın insanı olan bir ‘YAŞAM YARATICILARI NESLİ’ yetiştirmek üzere alanında uzman, iletişim becerileri yüksek, yaratıcı, yenilikçi özelliklere sahip ‘EĞİTİM TASARIMCISI’ öğretmenlerimizle BİZ BU GÖRKEME HAZIRIZ.

YAŞAM YARATICILARINI YETİŞTİRME GÖREVİNİN BÜYÜK SORUMLULUĞU İLE....

Eğitim; kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Bu süreç; çocuğun sağlıklı büyümesini, kişiliğini bulmasını, yeteneklerini geliştirmesini sağlar. Çocuğun bu gelişimlerini gerçekleştirmesi için yetişkinler ortam hazırlar. Bu doğal görevle yükümlenen insan, çocukları yaşamın zorluklarına karşı dayanıklı kılmak için elinden geleni yapmalıdır. Çocuklar, yaşamın devamlılığıdır. Yaşam sürekli olduğuna göre çocuklar için harcanan çaba da sürekli olacaktır.
Öğretmen olarak 40 yıl önce başladığım eğitimcilik, hayatıma onurlu ve insani bir güzellik kattı. Özel dershanecilikte kazandığım deneyim ve birikim eğitim anlayışımı zenginleştirdi. Çağdaş bir eğitim anlayışıyla ve eğitimci kadrolarımızla birlikte Fen Bilimleri Dershaneleri'nin “Eğitim Ciddi Kurumların İşidir” sözünü hayata geçirerek güven veren, “dershanede doğru şık” olan bir kurum yaratmanın kıvancıyla yaşadım hep. Şimdi ise “Yaşam Yaratıcıları Fen Bilimleri Okullarında Yetişiyor” sözüyle başta kendi yetenekleri doğrultusunda yaşamını şekillendirebilen daha sonra da çağdaş dünyada kendisinden söz ettirebilen bireylerin yetiştirilmesini istiyorum.
Çocuğun eğitiminde yapılan yanlışların düzeltilmesinin çok zor olduğu bilinciyle alanında uzman olan eğitimcilerden destek almayı ihmal etmedik. Her alanda uzmanlardan oluşan “Bilim Kurulumuz” okullarımızın eğitim felsefesinin oluşturulması uygulanması ve geliştirmesinde bizlerle birlikte oldular. Kurumumuza verdikleri destekten dolayı her birine şükranlarımı sunuyorum.
Saygı ve sevgilerimle,

Nazmi ARIKAN
Fen Bilimleri Okulları Kurucusu

NEYİ HEDEFLİYORUZ

  YAŞAM YARATICILARIMIZI
 • Ana dilini doğru ve etkili kullanabilen,
 • Avrupa Birliği standartları düzeyinde iki yabancı dili etkin ve akıcı bir şekilde kullanabilen,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, öğrenmekten zevk duyan,
 • Bilgiyi keşfetme becerisi kazanmış, edindiği bilgiyi yaratıcı ve sorgulayıcı bakış açısıyla değerlendirebilen,
 • Çağdaş; eleştirel; empatik düşünme becerilerine sahip öz güveni ve öz saygısı gelişmiş,
 • Zamanı etkili ve doğru yönetebilen, iç disiplini gelişmiş,
 • Problem çözme becerisi gelişmiş; çözüm odaklı; sorumluluk sahibi; bireysel farklılıkların bilincinde,
 • Doğaya ve tüm canlıların yaşam hakkına saygılı; çevre sorunlarına karşı bilinçli,
 • Estetik algısı gelişmiş, sanata ve sanatçıya duyarlı,
 • Demokratik yaşamın gerekliliklerinin farkında; farklılıklara saygılı; paylaşımcı ve işbirliğine açık
 • LİDERLER OLARAK YETİŞTİRİYORUZ.

NASIL YAPIYORUZ

 • Alanında uzman ve deneyimli eğitim kadromuz, öğrencilerimizin ne yapabildiğine değil; ne kadar geliştiğine odaklanır.
 • Her öğrencinin tek ve özgün olduğu ilkesinden hareketle bilişsel, duyuşsal, devinimsel alandaki gelişimi dikkatle takip edilir.
 • Tüm öğretim süreçleri öğrencilerin bireysel farklılıklarından hareketle planlanır, uygulanır ve değerlendirilir.
 • Sınıfların öğrenme stili haritaları oluşturulur.
 • Sınıfların öğrenme stillerine uygun ders tasarımları yapılır.
 • Branşlara göre hazırlanan atölye ve laboratuvarlarda materyal zenginliği ile her ders, bir proje çalışması titizliğinde işlenir.
 • Anaokulu sınıflarımızda 36-72 ay öğrencilerimizin gelişimsel özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış eğitim programımızda aktif katılımlarını destekleyici, zengin materyallerle donatılmış sınıf ve atölyelerimizde kalıcı ve kaliteli öğrenme yaşantıları oluşturmaları hedeflenir.
 • Anaokulu ve ilkokul sınıflarımızda uyguladığımız eğlenceli bilim derslerinde öğrencilerimizin bilimsel ve teknolojik gelişmelere karşı merak duygularını geliştirilir.
 • Satranç, drama, bilişim teknolojileri, yaratıcılık dersleriyle mevcut program zenginleştirilir.
 • Matematik ve fen derslerinde edinilen bilgi ve becerilerle ulusal ve uluslararası sınavlarda başarı hedeflenir.
 • Okuma zevki ve alışkanlığı kazandırma amacıyla kütüphanenin etkin kullanımına ve eser temelli okuma etkinliklerine önem verilir.
 • Öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıklarına yönelik olarak geliştirici ATP (Akademik Takip Programı) çalışmaları düzenlenir.
 • EYS (Eğitim Yönetim Sistemi) ile veliye kesintisiz bilgi akışı sağlanır.
 • Ünite giriş ve çıkış testleri ile öğrencilerin alt öğrenme alanlarında eksikleri olmaksızın üst öğrenme alanlarına geçmeleri sağlanır.
 • Öğrenme süreçlerinin niteliğini yükseltmeye odaklanan okulumuzun öğrencileri için sınavlar, sadece geçilmesi gereken küçük engeller olarak algılanır.

NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ LİSELERİ

9-10-11-12. Sınıf

Bilimin aydınlığına inanan deneyimli öğretmen kadrosu

 

 

Çağdaş yönetim anlayışı

 

 

Öğretici, ölçücü sorulardan oluşan deneme sınavları, kaliteli yayınları

 

 

Üniversite ve meslek seçimine yönelik bireysel ve grup rehberlik hizmetleri

 

 

Üniversite sınavlarındaki üstün başarısıyla ülkemizin en seçkin eğitim-öğretim kurumlarından biri olmanın sorumluluğuyla

 

 

Fen Bilimleri Liselerinde öğrencilerimizin tüm eğitim-öğretim ihtiyaçları karşılanacak ve üniversite sınavlarında en iyi sonuca ulaşmaları sağlanacaktır.